Your Cart
200 TL Üzeri Ücretsiz KargoTüm Ürünler Bonus İle 3 Taksit!Worldwide Shipping!
  • 200 TL ÜZERİ SİPARİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO
  • TÜM ÜRÜNLER WORLDCARD VE BONUS İLE 3 TAKSİT!
  • WORLDWIDE SHIPPING!
  • GARANTİLİ ALTIN VE PIRLANTA ÜRÜNLER
  • 15:00'A KADAR AYNI GÜN SİGORTALI KARGO

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-SÖZLEŞMENIN TARAFLARI

SATICI : Dal Kuyumculuk
Ticari Ünvanı : İsmail Barış Dal / Dal Kuyumculuk
Adres : Çay Mah. Esengin Cad. Döner Sok. No:2 Çaycuma / Zonguldak
Telefon : 0372 615 18 86
Web Adresi : www.dalkuyumculuk.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi : Yurtiçi Kargo

ALICI :
Adı/Soyadı
Varsa Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Is bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.dalkuyumculuk.com web sitesinden elektronik ortamda veya0372 615 18 86 telefonundan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların
hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında
mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder www.dalkuyumculuk.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

-İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

MADDE 3-SÖZLESME TARIHI: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından …………. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4-MAL/HIZMETiN TESLIMI, SÖZLESMENIN IFA YERI VE TESLIM SEKLI: Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup alıcının satıcıdan satın almış olduğu malın/hizmetin alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcının teslimini talep etmiş oldugu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5-TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse,teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının
hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal/hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansılaştırılmış haller saklı kalmak kaydıyla mal/hizmeti Alıcı tarafından mal/hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde teslim eder. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli
ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malin satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat alıcı tarafından teslim alınmamasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6-ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Alıcı, iş bu sözleşmeyi, ön bilgilenirme fomunu elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmete ait temel özellikler, mal/hizmetin vergiler dahil
fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde
Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7-SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 8-SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HIZMETIN ÖZELLIKLERI: Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.dalkuyumculuk.com adli web sitesindeki mal/hizmet tanitim sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9-MAL/HIZMETIN PESIN FIYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10-VADELI FIYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11-PESINAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12-ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13-CAYMA HAKKI:Tüketici,14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcıya www.dalkuyumculuk.com sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 8- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcıya geri gönderir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcıya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcıya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcıya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Alıcıya aittir. Alıcının iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 14-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER: Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde
e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde
ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile Alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 15-TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI: Alıcı, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16-YETKILI MAHKEME: Is bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE17-YÜRÜRLÜK: 17 (on yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme,Taraflarca okunarak ../../…. tarihinde,Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suratiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI : Dal Kuyumculuk
Adı Soyadı : İsmail Barış Dal

ALICI :
Adı Soyadı :

Tarih :